தொடர்பு

முகவரி:
ஜெயவர்தன மையம்,
இல. 191,
தர்மபால மாவத்தை,
கொழும்பு 07,
இலங்கை.
தொலைபேசி:
+94 112 685 011
தொலைநகலி:
+94 112 685 548

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சல் அனுப்புக

நானாவிதத் தகவல்

நானாவிதத் தகவல்:

பொது

  • லலித் அத்துலத்முதலி மஹபொல உயர்கல்வி புலமைப்பரிசில் நம்பிக்கை நிதியம்
  • +94 112 685 011
  • +94 112 685 584
  • mahapola[at]mahapola.lk

பணிப்பாளர்

  • திரு. எம்.பி. பண்டார
  • +94 112 685 584
  • +94 112 685 584
  • mahapoladirector[at]gmail.com